گزارش تصویری بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ الی 1397/09/10

گزارش تصویری بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ الی 1397/09/10

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان به دبیری آقای مسعود صالحی در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷الی شنبه مورخ 1397/09/10 به سرپرستی دکتر محمدرضا یوسفی از اعضای…