سمینار بزرگ نفت، چالش توسعه یافتگی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که سمینار بزرگ نفت، چالش توسعه یافتگی به میزبانی «انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان» در آذرماه ۱۳۹۷ در مرکز همایش های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان تحت چهار محور ذیل برگزار خواهد شد.

جهت عضویت در کانال اطلاع رسانی این سمینار، روی لینک زیر کلیک نمایید👇🏼👇🏼👇🏼
https://t.me/joinchat/AAAAAEbAqzRhh7FWgxLNlA

«محورهای سمینار»

الف- محور علمی-فناوری:
* توسعه فناوری در صنعت نفت با یافته های جدید
* فرسودگی صنعت نفت، نبود تجهیزات یا فناوری؟
* چرایی کارا نبودن تحقیقات علمی در توسعه صنعت نفت
* دانش فنی، تحریم های اخیر و ماقبل در تولید یا اخذ آن
* برجام و اثرات آن در توسعه یافتگی صنعت نفت

ب- محور مدیریتی:
*تحلیل جامع swot (قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها) بر عملکرد شرکت نفت
* بررسی عملکرد مدیران نفتی در قرارداد های بین المللی وزارت نفت
* مدیریت کارآمد منابع انسانی در شرکت های نفتی
* نقش فناوری های نوین و فرهنگ سازی در مدیریت انرژی

ج- محور اقتصادی:
* نقش نفت در توسعه اقتصادی ایران
* دولت رانتیر نفتی و پیامدهای آن
* راهکارهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
* تاثیر شرکت های بین المللی نفتی بر توسعه اقتصادی
* عدم تخصیص بهینه منابع مالی موجود به توسعه عملیاتی
* هدفمندی یارانه ها و تاثیر توسعه اقتصادی آن
* فقدان بورس انرژی به عنوان رکن اصلی تجمیع سرمایه
* نبود نقشه راه جامع و مشخص در خصوص توسعه صنعت نفت
* نبود قیمت گذاری مشخص کالا بین شرکت های تابعه

د- محور سیاسی:
* سیاست گذاری توسعه، نیاز یا ابزار سیاسی
* سیاست های دولت های مختلف در امر توسعه صنعت نفت
* توسعه اجتماعی، در راستای توسعه صنعت نفت
* فرهنگ سازی و سیاست گذاری فرهنگ توسعه صنعت نفت

👈👈 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان
👈👈 سمینار بزرگ نفت، چالش توسعه یافتگی
🗓 آذرماه ۹۷
🕣 ۸:۳۰ صبح
🏢 مرکز همایش های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان