گزارش تصویری بازدید از تصفیه خانه فاضلاب زنجان در مورخ 1397/09/07

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان به دبیری آقای مسعود صالحی در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 به سرپرستی دکتر ملیحه یعقوبی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان از تصفیه خانه فاضلاب زنجان بازدیدی را انجام داده و تعداد ۱۵ نفر از دانشجویان که در این بازدید حضور داشتند سعی بر آن نمودند که آموخته های علمی خود در دانشگاه را با صنعت تطبیق داده و یکی از نتایج عملی موفق آموخته های علمی خود را مشاهده کنند.

تا کنون ۳ واحد تصفیه خانه در شهرهای زنجان ، ابهر و ماهنشان به بهره برداری رسیده و ۲  واحد تصفیه خانه دیگر نیز در شهرهای زرین آباد و دندی در مراحل پایانی احداث است. هم اکنون ۴۲ درصد اماکن شهر زنجان دارای شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب هستند.

امسال۳۰ کیلومتر شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب در شهر زنجان اجرایی می شود که ۲۰ کیلومتر آن به صورت فاینانس و ۱۰ کیلومتر نیز با استفاده از منابع عمرانی شرکت اجرایی خواهد شد.

اجرای شبکه فاضلاب به طول ۱۰ کیلومتر در شهرک زیباشهر با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از جمله طرح های اجرای شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب در شهر زنجان است که با اتمام این طرح نزدیک به دو درصد به شبکه فاضلاب شهر زنجان افزوده خواهد شد.