کتاب انتقال جرم تریبال

برای دانلود کتاب انتقال جرم تریبال (Mass-Transfer-Operations-Robert-Treybal-3rd-edition) روی لینک مربوطه در باکس دانلود کلیک کنید.