کارگاه آموزش آشنایی با محلول سازی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان برگزار می کند:

“کارگاه آموزش آشنایی با محلول سازی” به همراه ارائه گواهی معتبر

مدرس: دکتر حسن شایانی جم استاد درس شیمی تجزیه دانشجویان ترم ۴ گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

زمان: هشتم آذر ماه

مباحث کارگاه:

آشنایی با انواع روش های بیان غلظت

نحوه انجام محاسبات مرتبط با محلول سازی

آشنایی با ابزارها و وسایل محلول سازی و نحوه تهیه انواع محلول ها

 

جهت شرکت در این کارگاه فرم موجود در بخش دانلودها را دریافت کرده و پس از تکمیل آن را به آدرس inst@znu.ac.ir ایمیل فرمایید.