پیش ثبت نام ترم 3972

چارت گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان پس از تغییر و تحول های فراوان از ابتدای تاسیس این رشته در دانشگاه زنجان، سرانجام در بهمن ماه سال 1396 ویرایش نهایی شده و به تصویب گروه مهندسی شیمی به مدیریت دکتر محمدرضا یوسفی رسید. از ویژگی های این چارت این است که در آن سعی شده نظر دانشجویان و اساتید در کنار همدیگر قرار گرفته و بهترین انتخاب ممکن انجام گیرد. برای تحقق این امر آقای مسعود صالحی دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان به عنوان نماینده دانشجویان، نظرات و نکات مدنظر دانشجویان را خدمت گروه ارائه داده و این نکات در تصویب چارت مدنظر قرار گرفتند.

طبق مصوبه وزارت علوم دانشجویان محترم بایستی در طول 4 سال کارشناسی:

46 واحد درس پایه (به همراه علوم زیستی)

55 واحد درس تخصصی (به همراه پروژه کارشناسی و کارآموزی)

19 واحد درس اختیاری (به همراه درس آشنایی با مهندسی شیمی)

و 20 واحد درس عمومی

که مجموعا 140 واحد می باشد را بگذرانند.

 نکات مهم:

نکته1: درس علوم زیستی برای ورودی های 94 و پس از آن به عنوان درس پایه محسوب شده و برای ورودی های قبل از آن درس اختیاری می باشد.

نکته 2: درس آشنایی با مهندسی شیمی که در ترم 1 برای دانشجویان ارائه می شود جزء دروس اختیاری می باشد و دانشجویان محترم بایستی باقیمانده دروس اختیاری خود را (17 واحد) در ترم های 5 و بالاتر از آن اخذ نمایند.

نکته 3: دانشجویان محترم بایستی از دروس عمومی، درس های فارسی عمومی، زبان عمومی، تربیت بدنی 1 و ورزش 1 را بصورت اجباری در این دوره بگذرانند.

پیش ثبت نام:

فرم پیش ثبت نام زیر برای انتخاب واحد ترم 3972 طراحی شده است که دانشجویان تا تاریخ 1397/08/26 فرصت دارند آن را تکمیل کنند. (با استفاده از اطلاعات این فرم کلاس های درس ارائه خواهد شد)

توجه:

– هر دانشجو فقط یکبار می تواند فرم زیر را تکمیل کند و پس از ثبت دیگر قادر به ویرایش یا ثبت دوباره نخواهد بود و سیستم بصورت خودکار فرم تکراری ایشان را حذف خواهد کرد.

– اطلاعات فرم هر دانشجویی که بیش از 10درس از درس های زیر را انتخاب کند به صورت خودکار از سیستم حذف و دیگر قادر به تکمیل دوباره فرم نخواهد بود.

– سیستم به صورت خودکار در ساعت 24 روز شنبه مورخ 1397/08/26 بسته شده و دانشجویان بعد از این زمان قادر به تکمیل فرم نخواهند بود.

– چنانچه دانشجویی فرم را تکمیل نکرده و درس مورد نظر ایشان، در پیش ثبت نام به حد نصاب نرسد این درس در ترم آینده ارائه نخواهد شد و تمامی عواقب آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.

برای تکمیل فرم پیش ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:

مهلت پیش ثبت نام به اتمام رسیده است.