ثبت نام بازدید از شرکت نفت سپاهان اصفهان

ه اطلاع دانشجویان محترم می رساند که انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان قصد دارد در راستای افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت بازدیدی را از شرکت نفت سپاهان اصفهان در روز های چهارشنبه الی جمعه مورخ هفتم الی نهم آذرماه 1397 توسط دانشجویان دختر مهندسی شیمی دانشگاه زنجان انجام دهد.
رفت و آمد دانشجویان محترم به اصفهان و بالعکس با قطار خواهد بود و اسکان روز پنجشنبه این عزیزان در هتل و وسایل ایاب و ذهاب تدارک دیده شده است.
هزینه این بازدید بصورت علی الحساب 235000 تومان می باشد.

برای ثبت نام به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
@ZnuChemEngAdmin

⭕️ توجه: با توجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.