اهمیت بویلر در نیروگاهها

بویلر یکی از مهم ترین و در ضمن آسیب پذیر ترین قسمتهای یک نیروگاه می باشد که وظیفه تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی و انتقال این انرژی به سیال عامل را دارد. برای تشریح جایگاه بویلر در یک نیروگاه ، لازم است که قوانین اول و دوم ترمودینامیک مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس قانون اول ترمودینامیک ، انتگرال چرخه ای حرارت و انتگرال چرخه ای کار برابرند ؛ لذا برای تولید کار نیاز به یک منبع حرارتی می باشد که گرمای مورد نیاز سیکل را تامین کند . با توجه به قانون دوم ترمودینامیک ، فرآیندها فقط در یک جهت معین پیش می روند و انجام آن ها در خلاف آن جهت ممکن نیست. به عبارت دیگر ، می توان گفت که همواره انتقال حرارت از منبع گرم به طرف منبع سرد می باشد.

به طور کلی تمام وسیله های انتقال حرارت یا احتراق ، انرژی تولیدمی کنند؛ حتی اگر یک سیکل ترمودینامیکی بسته را طی نکنند ، یک موتور حرارتی می باشند ؛ یعنی وسیله ای هستند که از طریق انتقال حرارت از یک جسم با درجه حرارت بالا به یک جسم با درجه حرارت پایین ، مقداری کار مثبت انجام می دهند. بنابراین کل این نیروگاه را می توان یک موتور حرارتی در نظر گرفت که درآن مقدار حرارت QH در بویلر ( از محصولات احتراق) به سیال عامل انتقال یافته و مقدار حرارت QL به یک جسم با درجه حرارت پایین ( سیال خنک کن کندانسور) ، انتقال می یابد.