انتشار چهارمین شماره نشریه انجمن مهندسی شیمی با نام “فرآیندهای سبز”

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که چهارمین شماره نشریه انجمن مهندسی شیمی دانشگاه زنجان با نام فرآیندهای سبز انتشار یافته است؛

علاقه مندان جهت دریافت این نشریه می توانند به دفتر انجمن مهندسی شیمی دانشگاه زنجان، واقع در طبقه سوم ساختمان مهندسی شیمی مراجعه نمایند.(بهای نشریه ۲۰۰۰ تومان می باشد.)